Veřejná zakázka: Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000032
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1535
Systémové číslo: P17V00000817
Evidenční číslo zadavatele: S-1791/REG/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 368496
Počátek běhu lhůt: 11.03.2014
Nabídku podat do: 05.05.2014 10:00
Otevírání obálek: 05.05.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou vědecké rekonstrukce původních historických staveb. Jednotlivé budovy expozice budou realizovány formou znovupostavení, ve výjimečných případech postavení přesných kopií, původních historických staveb. Architektonické i dispoziční řešení těchto staveb je tedy definováno jejich původním uspořádáním. Tam, kde neexistuje dostatečná dokumentace jednotlivých prvků stavebních konstrukcí nebo detailů, budou ve spolupráci s odbornými zástupci památkové péče zvolena vhodná řešení pomocí historických a regionálních analogií.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 86 776 860 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky