Veřejná zakázka: Rekonstrukce silnice II/101, I. stavba, úsek D1 - II/3339 Lipanská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000022
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1525
Systémové číslo: P17V00000807
Evidenční číslo zadavatele: 1/2014/NPZ
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 224337
Počátek běhu lhůt: 12.09.2012
Nabídku podat do: 21.02.2013 09:30
Otevírání obálek: 21.02.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce silnice II/101, I. stavba, úsek D1 - II/3339 Lipanská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající silnice II. třídy č. 101 od obce Říčany po křižovatku s dálnicí D1. Součástí rekonstrukce je úprava odvodňpvacího příkopu, sjezdu na pole po pravé straně silnice II/101 ve směru staničení, návrh betonového propustku pod tímto sjezdem, částečná rekonstrukce mostního objektu a jsou navrženy udržovací práce jako výměna nátěrů, doplnění krytek, vyčištění nečistot, vyrovnání zábradlí, doplnění odvodňovací trubky a dopravního značení. Na mostní konstrukci bude provedena výměna obrusné vrstvy komunikace. Je řešeno rozšíření komunikace tak, aby zde bylo možné zřídit středový dělící ostrůvek. V celé ploše komunikace pak dojde k výměně obrusné vrstvy ozovky a k vyznačení nového vodorovného dopravního značení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 42 236 979 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky