Veřejná zakázka: Základní síť sociálních služeb ve SK II - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000020
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1523
Systémové číslo: P17V00000805
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 373722
Počátek běhu lhůt: 24.01.2014
Nabídku podat do: 08.02.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Základní síť sociálních služeb ve SK II - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“) a to v rámci individuálního projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II“
V rámci zakázky bude zajištěna dostupnost sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytované v souladu se zákonem o sociálních službách na území regionu Benešov, Beroun, Kladno, Mladá Boleslav, Praha - východ

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 164 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy