Veřejná zakázka: „Komplexní sanace skal II/102 v úseku Strnady – Štěchovice“,

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000005
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1508
Systémové číslo: P17V00000790
Evidenční číslo zadavatele: S-0727/DOP/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.01.2014
Nabídku podat do: 07.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 07.02.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Komplexní sanace skal II/102 v úseku Strnady – Štěchovice“,
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
- aktualizace stávající projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Dokumentace pro zadání stavby (DZS) projektové dokumentace „Systémové zajištění bezpečnosti skalních svahů nad silnicí II/102 v úseku Strnady – Štěchovice ve staničení 5,767 – 7,165; 7,753 – 9,208 a 11,940 – 18,423“ na projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., a vyhláškou č. 146/2008 Sb. a metodikou Operačního programu životního prostředí, výzva č. 42 .

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky