Veřejná zakázka: II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce_TDI+BOZP

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000087
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1498
Systémové číslo: P17V00000780
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.12.2013
Nabídku podat do: 03.01.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce_TDI+BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
zajištění a výkon technického dozoru investora (dále jen TDI) včetně provádění koordinátora BOZP (dále jen BOZP) a přípravná část zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 896 178 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky