Veřejná zakázka: III/1115 kř. III/1116 - Budenín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14809
Systémové číslo: P24V00000995
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0310/00066001/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.06.2024
Nabídku podat do: 04.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1115 kř. III/1116 - Budenín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odfrézování stávajícího živičného krytu v napojení na stávající vozovku (zápichy), dále napojení na intravilán obce Jiřín (průtah nebude opravován), plus frézování pro napojení dvou místních komunikací do osady Kaliště. Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí. Dále dojde k seříznutí krajnice s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Očištění samosběrem, spojovací postřik, pokládka vyrovnávky ACL 16+ v tl. 5 cm, spojovací postřik a pokládka bez středové spáry ACO 11+ v tl. 50 mm. Zřízení krajnice z asfaltového recyklátu (frakce 0-22 mm), zalití příčných spár. Bude provedeno zřízení vodících čar v barvě a to na opravovaném úseku a dále v úseku přes Budenín ke křižovatce se silnicí č. II/150, kde bude zároveň provedeno obnovení šikmých vodících čar. Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.
Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. Z důvodu zachování přístupu a obslužnosti obcí Jiřín a Kaliště je oprava vozovky, resp. uzavírka rozdělena na 3 etapy (viz. znázorněno níže)
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 916 226 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy