Veřejná zakázka: III/1204 Přestavlky – Dvorce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14737
Systémové číslo: P24V00000923
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0282/00066001/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.06.2024
Nabídku podat do: 20.06.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1204 Přestavlky – Dvorce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce vozovky. Před započetím prací zhotovitel provede návrh a projednání včetně realizace DIO – celková uzavírka. Bude provedeno seříznutí krajnice od nánosu tloušťky do 100 mm a čištění příkopu od nánosu do 0,5 m3/m a uložení na skládku s oprávněním k opětovnému využití. Před pokládkou ACL a ACO je požadavek na sanaci špatného podloží komunikace, která spočívá v odebrání špatného podloží komunikace v tl. 35 cm a následně pokládka kameniva po vrstvách s hutněním, vrchní část bude provedena ze stabilizačního materiálu, na který bude položena asfaltová vrstva v tl. 8 cm (rozsah sanací byl určen odborným odhadem - předpokládají se 2 úseky sanace krajů vozovky šíře 1 až 2 m délky cca 50 až 100 m. Rozsah bude určen při zahájení prací a pochůzce na účasti zhotovitele, zástupce KSUS a případně TDS). Odfrézování asfaltového krytu v místě začátku a konce opravy (napojení) hloubka do 6 cm, dále kolem obrub u vjezdu a obrub odláždění u čp. 2 v osadě Dvorce za účelem zachování nivelity vjezdů (u čp. 2 dojde k pokládce pouze ACO v tl. 50 mm), dále v místech napojení místních komunikací v osadě Dvorce, Staré Mitrovice, kř. s MK na Rohov a Kvašťov a na mostě č. 1204-1 a na propustku přes Prčický potok (na mostě a propustku se počítá s pouze s pokládkou ACO v tl. 50 mm). Následně bude provedeno očištění samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v min. tl. 50 mm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm. Frézování a zalití příčných spár asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a styku s místními komunikacemi, na mostě č. 1204-1 a propustku. Zřízení nezpevněné krajnice z recyklovaného materiálu tl. do 150 mm a Ø šířce 40 cm. VDZ vodící čáry 125 mm v barvě. Bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 301 365 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy