Veřejná zakázka: II/112 BOROVNICE, MOST EV.Č. 112–033-JŘBU-II

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000046
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1457
Systémové číslo: P17V00000739
Evidenční číslo zadavatele: 1321/OFI/2011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.08.2013
Nabídku podat do: 08.08.2013 09:00
Otevírání obálek: 08.08.2013 09:05

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/112 BOROVNICE, MOST EV.Č. 112–033-JŘBU-II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení sanace mostních křídel pomocí kotvené dobetonávky na povodní straně mostu a kompletní nahrazení mostních křídel na návodní straně monolitickými železobetonovými křídly dle předložené RDS. Navržený způsob řešení se doporučuje jako nejvhodnější - technické řešení, cena, udržitelnost projektu, životnost stavby, provozní náklady).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 373 616 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky