Veřejná zakázka: Rekonstrukce II/125 – I/2 Kbílek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000027
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1438
Systémové číslo: P17V00000720
Evidenční číslo zadavatele: 4/2014/NPZ
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 229071
Počátek běhu lhůt: 06.08.2013
Nabídku podat do: 16.09.2013 09:00
Otevírání obálek: 16.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce II/125 – I/2 Kbílek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem je rekonstrukce stávající silnice II. třídy č. 125 od obce Kbílek po křižovatku se silnicí I/2.

Předmět plnění je financovaný z Regionálního operačního programu pro Střední Čechy (dále jen „ROP“), č. projektu CZ.1.15/1.1.00/2a.01453.
Zadavatel si v souladu s §40 vyhradil právo zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 41 242 184 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky