Veřejná zakázka: III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000011
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1422
Systémové číslo: P17V00000704
Evidenční číslo zadavatele: 23/2013/NPZ
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 240720
Počátek běhu lhůt: 06.03.2013
Nabídku podat do: 09.04.2013 09:00
Otevírání obálek: 09.04.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je sanace skal, skalních zářezů, výchozů a svahů nad komunikací III.třídy č.1043 v cca km 4,883 58-cca km 5,174 59 mezi obcemi Vrané nad Vltavou a Jarov. V tomto úseku se jedná o pravou stranu komunikace, kde se vyskytují skalní stěny výšky až 80m. Skalní stěny jsou v různém stupni zvětrání a dochází k vypadávání kamenů do prostoru komunikace. Stavební práce mají za úkol zajištění skalního svahu formou instalovaných konstrukcí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 323 254 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky