Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE SILNIC III. TŘÍDY NA ÚSEKU I/12-CERHENICE-II/329

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000008
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1419
Systémové číslo: P17V00000701
Evidenční číslo zadavatele: 2329/2013/OVZ
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 228798
Počátek běhu lhůt: 21.06.2013
Nabídku podat do: 29.07.2013 11:00
Otevírání obálek: 29.07.2013 11:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REKONSTRUKCE SILNIC III. TŘÍDY NA ÚSEKU I/12-CERHENICE-II/329
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této stavby jsou rekonstrukce stávajících silnic III. třídy č. 3297, 3284, 32914 a 32915 procházející obcemi Vrbová Lhota, Ratenice, Cerhenice po křižovatku se silnicí I/12 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zadavatel si v souladu s §40 ZVZ vyhrazuje právo zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 50 241 722 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky