Veřejná zakázka: III/0099 Byškovická, Neratovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1396
Systémové číslo: P17V00000678
Evidenční číslo zadavatele: VZ-542/17
Datum nákupu / nabídek: 04.12.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/0099 Byškovická, Neratovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice č. III/0099 o výměře 5316 m2 (délka úseku 870 m, prům. šířka 6,11 m). Technologie opravy spočívá v odfrézování živičných vrstev v tl. 50 mm v celé délce daného úseku, vyrovnávka obalenou směsí, obrusná vrstva ACo 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, v délce 60 bm bude provedena sanace konstrukčních vrstev, výšková úprava vpustí v celé délce daného úseku silnice III/0099 a DIO. Do nabídkové ceny uchazeč zakalkuluje všechny práce a dodávky, které nejsou konkrétně uvedeny ve formuláři pro ocenění, o nichž mohl nebo měl vědět. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 458 333 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky