Veřejná zakázka: III/11434, oprava mostu ev. č. 11434-2 Přibyšice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1393
Systémové číslo: P17V00000675
Evidenční číslo zadavatele: VZ-497/17
Datum nákupu / nabídek: 04.12.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11434, oprava mostu ev. č. 11434-2 Přibyšice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava mostu ev.č. 11434-2 a silnice III/11434 v úseku A132 3,620 – 5,410 km v celkové délce 1790 mb.

Na mostě 11434-2 bude odbouráno stávající betonové zábradlí a zhotoveny nové římsy včetně svodidlového zábradlí. Římsy a opěry budou očištěny tlakovou vodou, kamenné opěry přespárovány, nosná konstrukce a stávající římsy neprofilovány cementovou hmotou BASF mostu v rozsahu určeném správcem po prohlídce při předání staveniště zhotoviteli. Dlažba pod postem bude opravena. Součástí opravy je DIO včetně vyřízení uzavírky.

Komunikace bude frézována na mostě v ploše 20*6=120 m2 a v místech napojení v délce 5*6*2=60m2 V celé délce 1790bm bude položena ložná vrstva ACL 16+ tl. 5cm. Obrusná vrstva bude použita ACO 11+ tl. 4cm. Krajnice budou očištěny od nánosů a po provedení asfaltových vrstev zpevněny asfaltovým recyklátem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 984 468 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky