Veřejná zakázka: Dolní Břežany - Bezpečné Břežany - Opatření na silnicích III. třídy – lokalita 2, 3, 11 a oprava III/10116

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1370
Systémové číslo: P17V00000652
Evidenční číslo zadavatele: VZ-424/17
Datum nákupu / nabídek: 20.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dolní Břežany - Bezpečné Břežany - Opatření na silnicích III. třídy – lokalita 2, 3, 11 a oprava III/10116
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky realizace bezpečnostních opatření (vjezdové brány) na silnicích III/10515 a III/10116 na vjezdech do Dolních Břežan, rozdělených na lokalitu č. 2, 3, 11 a oprava silnice III/10116.

– Lokalita 2: hlavní koncepce návrhu spočívá v upozornění na nové místo pro přecházení a snížení rychlosti v oblasti autobusových zastávek. Dále bude přesunuta lampa VO z oblasti častého pohybu chodců a cyklistů. Stávající hluboký příkop bude pro potřeby rozšíření komunikace zatrubněn v délce 19,5 m.
– Lokalita 3: koncepce návrhu spočívá v upozornění na nové místo pro přecházení a snížení rychlosti v oblasti autobusových zastávek. Dále bude přesunuta lampa VO z oblasti častého pohybu chodců a cyklistů. Stávající hluboký příkop bude pro potřeby rozšíření komunikace zatrubněn v délce 35,8 m.
– Lokalita 11: koncepce návrhu spočívá v upozornění na místo napojení cyklostezky a na místo pro přecházení. Zřízením nových obrub dojde k psychologickému zúžení dopravního prostoru a k upozornění na intravilánový charakter daného prostoru. Na místo pro přecházení bude dále upozorněno svislým a vodorovným dopravním značením. Plocha 35 metrů před místem pro přecházení bude provedena s barevnou a adhezivní úpravou vozovky, což povede ke zvýšení bezpečnosti chodců.
– Oprava silnice III/10116 od úrovně končícího chodníku v obci Dolní Břežany po začátek obce Lhota za křižovatky odbočky do ulice Keltská, silnice je ve velmi špatném stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.
– Lokalita č. 7 uvedená v PD není součástí této stavby a ocenění.
– Předmětem projektu je vybudování dělícího ostrůvku délky 9,15 m a šířky 2,00 m s integrovaným místem pro přecházení. K zachování průjezdnosti bude vozovka rozšířena a stávající odvodňovací příkop bude zatrubněn v lokalitě 2 a 3.
– Lokalita 11 - základní šířka asfaltové vozovky je navržena 2 x 3,00 m. V místech ukončení rozšíření bude vozovka pokračovat ve stávajícím šířkovém uspořádání 2 x 2,50 m. Příčný sklon je navržen střechovitý 2,5 %. Délka úpravy místní komunikace je navržena 103,00 m. Rekonstrukce bude prováděna za plné uzavírky dle posouzení a projednání DIO.

Plnění bude probíhat v souladu s projektovou dokumentací zhotovenou společností Ing. Petr Novotný, Ph.D., IČ 15014886, se sídlem: Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice č. zakázky 17/1/16, z 09/2016 a dále Technickou specifikací a soupisem prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 877 745 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky