Veřejná zakázka: I. etapa zpracování podkladů projektu 3D rozšířená realita města Benešova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 13650
Systémové číslo: P23V00002264
Datum nákupu / nabídek: 29.11.2023 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: I. etapa zpracování podkladů projektu 3D rozšířená realita města Benešova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Muzeum Podblanicka, p. o., zahajuje přípravu vytvoření budoucí nové expozice věnované městu Benešov, která by měla sídlit na základě předběžné dohody Středočeského kraje a města Benešov v prostorách objektu Piaristické koleje v Benešově. Nová expozice by měla kombinovat klasickou muzejní expozici, virtuální on-line expozici a současně také využít formu 3D rozšířené reality umístěné přímo ve městě. Všechny tři formy expozice by měly být provozně a technologicky propojené. Pro vytvoření 3D rozšířené reality města Benešova bude využit rukopis Topografie města Benešov, který zpracoval na počátku 20. století městský notář Antonín Pinkas a který je uložen v Muzeu Podblanicka. Na základě podkladů vzešlých z „I. etapy zpracování podkladů projektu 3D Rozšířená realita města Benešova“ by měl být vytvořen záměr využití digitálních technologií pro provoz nové muzejní pobočky a současně srozumitelné a inovativní prezentace historie města Benešova a jeho urbanistického vývoje laické veřejnosti všech věkových kategorii od žáků školního věku až po seniory.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 165 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum Podblanicka
 • IČO: 00065048
 • Poštovní adresa:
  Zámek 1
  25801 Vlašim
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-032615

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Muzeum Podblanicka, p. o., Zámek 1, 258 01 Vlašim resp. e-mailem na adresu reditel@muzeumpodblanicka.cz

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky