Veřejná zakázka: BESIP-zvýšení bečnosti, PD - III/11614 Srbsko – svodidla - zvýšení bezpečnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1359
Systémové číslo: P17V00000641
Evidenční číslo zadavatele: VZ-333/17
Datum nákupu / nabídek: 19.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BESIP-zvýšení bečnosti, PD - III/11614 Srbsko – svodidla - zvýšení bezpečnosti
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o realizaci akce „BESIP – zvýšení bezpečnosti ,PD - III/11614 Srbsko – svodidla - zvýšení bezpečnosti“ dle projektové dokumentace zpracované firmou CR Projekt s.r.o. , Pod Borkem 319, 293 01 – Mladá Boleslav a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Měú Beroun, Odborem dopravy a správních agend dne 4.7.2016, č.j.MBE/46815/2016/DOPR-PeJ.

Technický popis stávajících objektů :
Stavba se nachází východně od obce Srbsko (okres Beroun) v úseku silnice třetí třídy 11614 mezi obcemi Srbsko a Tetín. Řešený úsek silnice III/11614 se nachází v extravilánu v území nezastavěném a je veden v lesním úseku. Na silnici navazují svahy s převážně listnatým porostem. Pozemní komunikace je vedena v podélném sklonu v rozmezí 6 % až 7 %. Popisovaný úsek pozemní komunikace je směrově členitý (směrové oblouky menších poloměrů). V tomto úseku je zvýšené riziko vzniku dopravních nehod s možnými následky na zdraví účastníků provozu (např. náraz do pevné překážky – stromu, pád vozidla z vysokého strmého svahu, střet s protijedoucím vozidlem, atd.).

Návrh řešení:
Předmětem projektové dokumentace návrh umístění bezpečnostního zádržného systému podél silnice III/11614 v úseku mezi obcí Srbsko a Tetín. Jedná se o návrh nových silničních jednostranných svodidel v délce 472 m. Svodidla budou umístěna podél pravé strany silnice třetí třídy v úseku staničení cca 0,807 až km 1,478. Nová svodidla budou osazována s úrovní zadržení H1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 191 578 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky