Veřejná zakázka: II/330 Netřebice, stavební úprava křižovatky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1319
Systémové číslo: P17V00000601
Evidenční číslo zadavatele: VZ-436/17
Datum nákupu / nabídek: 20.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/330 Netřebice, stavební úprava křižovatky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce křižovatky v na silnici II/330, II/329 a III/32922 v obci Netřebice v okrese Nymburk. Prostor křižovatky bude zmenšen srpovitými krajnicemi opatřenými o balisety. Podél silnice II/330 bude výškově upravena část chodníku. Silnice II/330 – Větev A bude rekonstruována v délce 172,3 m. Vozovka bude celoplošně odfrézována do hloubky 40 mm. Nově budou položeny asfaltové vrstvy. Šířkové uspořádání je určeno stávajícím uličním prostorem. Komunikace je kategorie S6,5/50. Šířka jízdního pruhu je 2,75 - 3,00 m, vodící proužek 0,125 m a zpevněné krajnice je proměnlivé šířky. Od ZÚ po staničení 0,048 45 je navržena výšková úprava části chodníků. Stávající obruby a dlažba budou vybourány a nahrazeny novými. Obruby budou převýšeny 0,15 m nad vozovku a uloženy do betonového lože. V místech vjezdů bude obruba snížena na 0,05 m nad asfaltový povrch. Povrch chodníku je ze zámkové dlažby Na silnici II/329 bude celoplošně odfrézována vozovka do hloubky 40 mm. Nově bude položena asfaltová vrstva. Šířkové uspořádání je určeno stávajícím uličním prostorem. Komunikace je kategorie S6,5/50. Šířka jízdního pruhu je 2,75 m, vodící proužek 0,125 m a zpevněné krajnice je proměnlivé šířky. V místech nároží je prostor křižovatky zmenšen pomocí srpovitých krajnic z kamenné dlažby převýšených o 0,05 m. V místě srpovitých nepojížděných krajnic bude jízdní pás lemovaný balisety ve vzdálenosti 4,00 m. Ve stávajících vjezdech na pozemky 331/1 a 244/10 budou balisety vynechány a kamenná vějířová dlažba bude položena v opačném směru. V místě nároží mezi sil. II/329 a III/32922 je navržena pojížděná srpovitá krajnice z kamenné dlažby. Vnitřní poloměr krajnice je navržen na průjezd osobního vozidla. Na silnici II/32922 bude celoplošně odfrézována vozovka do hloubky 40 mm. Nově budou položeny asfaltové vrstvy. Šířkové uspořádání je určeno stávajícím uličním prostorem. Komunikace je kategorie S6,5/50. Šířka jízdního pruhu je 2,75 m, vodící proužek 0,125 m a zpevněné krajnice je proměnlivé šířky. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společností M-Projekce s.r.o., Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové, IČ 050 61 415 ve stupni DSP+PDPS, z 12/2016, č. zakázky 16-3-077.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 535 376 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky