Veřejná zakázka: Zajištění provozu a podpory systému eDotace pro rok 2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 13090
Systémové číslo: P23V00001704
Evidenční číslo zadavatele: 113527/2023/KUSK
Datum zahájení: 12.09.2023
Nabídku podat do: 25.09.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu a podpory systému eDotace pro rok 2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel ve svém prostředí (HW a SW) provozuje informační systém s názvem eDotace, který je využíván při žádostech o podporu z programů vyhlašovaných zadavatelem (převážně se jedná o středočeské fondy). Informační systém je provozován na aplikační a technologické architektuře zadavatele. Informační systém obsahuje prostředí pro pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje (příjem, sledování a elektronické hodnocení žádostí registrovaných subjektů, příprava originálů žádostí a smluv, přehledy a statistiky), pro žadatele (registrace, elektronické formuláře pro podání žádosti a přípravu smlouvy, sledování průběhu schvalovacích procesů) a administrátorskou část, která je spravována dodavatelem (správa a údržba databáze, číselníků, reportů, formulářů, zálohy, Helpdesk apod.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 830 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha
 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor řízení dotačních projektů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků