Veřejná zakázka: III/10125 Nučice, optimalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1306
Systémové číslo: P17V00000588
Evidenční číslo zadavatele: VZ-402/17
Datum nákupu / nabídek: 12.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/10125 Nučice, optimalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je odfrézování stávajícího živičného krytu do tl. 60 mm v celé ploše, provedení sanace konstrukčních vrstev tl.35cm (obsahující, zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22 S – 8cm), výšková úprava kanalizačních šachet, vpustí a šoupat inž. sítí., spojovací postřik 0,7 kg/m2, pokládka ACo 11 S tl.5cm s vyrovnávkou ACl 16 S a spojovacími postřiky, ošetření pracovní spáry, přerovnání chodníkových obrubníků. Provedení vodorovného značení-vodící proužky v plastu apod. Projednání a realizaci DIO, zjištění inženýrských sítí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 923 999 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky