Veřejná zakázka: II/113, III/1136, III/1138 Tismice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1305
Systémové číslo: P17V00000587
Evidenční číslo zadavatele: VZ-439/17
Datum nákupu / nabídek: 13.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/113, III/1136, III/1138 Tismice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Před započetím prací bude podán návrh a projednání DIO včetně zajištění a realizace. Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, seřezání krajnic s naložením, odvozem a uložením na skládku, provedení lokálních sanací podkladních vrstev vozovky do hl. 30 cm, podklad ze štěrkodrtě tl. 20 cm, cementová stabilizace, položení geomříže, rekonstrukce uličních vpustí, dosypání krajnic štěrkodrtí, provedení očištění, spojovací postřik, pokládka vyrovnávky a ACO11 tl. 50mm vč. zalití příčných a podélných spár. VDZ barvou a po zaježdění plastem (vodící čáry, přechody, opticko-psychologická brzda, autobusové zastávky). Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
Stavební práce budou probíhat v souladu s technickou specifikací a soupisem prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 4 436 324 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky