Veřejná zakázka: III/27510 Kosořice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1304
Systémové číslo: P17V00000586
Evidenční číslo zadavatele: VZ-430/17
Datum nákupu / nabídek: 30.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27510 Kosořice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice č. III/27510 o výměře 800 m2 (délka úseku 0,200 m, prům. šířka 4,0 m). Technologie opravy spočívá v odfrézování živičných vrstev v tl. 50 mm, vyrovnávka obalenou směsí v mn. 50 kg/m2, obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, zřízení nezpevněné krajnice š.0,5m, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, výšková úprava uzávěrů, poklopů a vpustí, VDZ-vodící proužek po obou stranách a DIO. Do nabídkové ceny uchazeč zakalkuluje všechny práce a dodávky, které nejsou konkrétně uvedeny ve formuláři pro ocenění, o nichž mohl nebo měl vědět.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP a v souladu s technickou specifikací a soupisem prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 375 218 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky