Veřejná zakázka: Část „C“ – Sanitní vozidlo ZZS – typ C

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12907
Jedná se o část veřejné zakázky: Vozidla hrazená z FZŠ 2023

Název a popis předmětu

  • Název: Část „C“ – Sanitní vozidlo ZZS – typ C

Stručný popis předmětu:
Na základě zadávacího řízení v části „C“ Veřejné zakázky, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2C této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka 1 kusu nového sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu C, včetně zdravotnické zástavby dle technické specifikace. K vozidlu budou dodány požadované dokumenty a bude provedena instruktáž personálu Zadavatele. Toto plnění bude dodáno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 3C této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 4 049 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky