Veřejná zakázka: Část „B“ – Osobní speciální vozidlo ZZS – B

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 12906
Jedná se o část veřejné zakázky: Vozidla hrazená z FZŠ 2023

Název a popis předmětu

  • Název: Část „B“ – Osobní speciální vozidlo ZZS – B

Stručný popis předmětu:
Na základě zadávacího řízení v části „B“ Veřejné zakázky, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2B této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka 1 kusu nového osobního speciálního vozidla určeného pro inspektory provozu dle technické specifikace. Toto plnění bude dodáno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 3B této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 1 404 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy