Veřejná zakázka: Část „A“ – Osobní speciální vozidlo ZZS - A

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12905
Jedná se o část veřejné zakázky: Vozidla hrazená z FZŠ 2023

Název a popis předmětu

  • Název: Část „A“ – Osobní speciální vozidlo ZZS - A

Stručný popis předmětu:
Na základě zadávacího řízení v části „A“ Veřejné zakázky, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2A této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka 1 kusu nového osobního speciálního vozidla určeného pro zaměstnance držící služby dosahu pro mimořádné události a krizové situace dle technické specifikace. Toto plnění bude dodáno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 3A této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 991 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kladno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky