Veřejná zakázka: III/22920 Kounov, most ev.č. 22920-1 přes potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 127
Systémové číslo: P16V00000046
Evidenční číslo zadavatele: vz-9/16
Datum nákupu / nabídek: 05.02.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/22920 Kounov, most ev.č. 22920-1 přes potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování PD na celkovou demolici stávajícího objektu mostu. Původní stavba by měla být nahrazena, s ohledem na rozměry přemostění a požadavky na údržbu, železobetonovou rámovou konstrukcí. Protože most se nachází v centru obce, měl by projektant řešit rozšíření mostní konstrukce s doplněním o chodník. Součástí PD by měla být rovněž úprava koryta pod mostem a v jeho blízkosti, zejména se zřetelem na stávající vyústění kanalizace u pravého i levého křídla mostu.
Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a případné projekční zpracování přeložek těchto sítí, průzkum založení a spodní stavby, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na rekonstrukci mostu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 790 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky