Veřejná zakázka: III/2766 Podhradí, zárubní zeď

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1263
Systémové číslo: P17V00000545
Evidenční číslo zadavatele: VZ-347/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.10.2017
Nabídku podat do: 27.11.2017 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2766 Podhradí, zárubní zeď
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměrem stavby je oprava 2 úseků stávající zárubní zdi délky 144,40 m a 42,66 m vzdálených od sebe cca 150m. Zeď je v havarijním stavu, místy zcela rozpadlá. Stávající zeď bude demolována a znovu vybudována nová v místě stávající. Navržena je betonová zeď s lícem z pohledového betonu, zakončená železobetonovou římsou.

Odvodnění komunikace je vzhledem k téměř nulovému podélnému spádu řešeno přespádovám vozovky u zdi a odvedením vody příčným spádem mimo vozovku. V rámci stavby bude provedena obnova obrusné vrstvy do osy komunikace s úpravou příčného spádu.

SO 251 – Zárubní zeď km 2,450
Stávající zeď bude demolována a v místě stávající bude vybudována nová. Navržena je betonová zeď s lícem z pohledového betonu, zakončená železobetonovou římsou. Délka zdi je 144,40 m, výška zdi, včetně základu a římsy je 2,70 m. Dilatační i pracovní úseky zdi jsou navrženy po cca 5,0 m tak, aby nedocházelo k sesuvu svahu za ní. Nad zdí budou pokáceny stromy, které ohrožují její stabilitu.
Opěrná zeď nahrazuje původní v původní délce a poloze. Výškově i směrově sleduje vedení komunikace.

SO 252 – Zárubní zeď km 2,700
Stávající zeď bude demolována a v místě stávající bude vybudována nová. Navržena je betonová zeď s lícem z pohledového betonu, zakončená železobetonovou římsou. Délka zdi je 42,66 m, výška zdi, včetně základu a římsy je 2,70 m. Dilatační i pracovní úseky zdi jsou navrženy po cca 5,0 m tak, aby nebyla ohrožena stabilita svahu nad ní. Nad zdí budou pokáceny stromy, které ohrožují její stabilitu.
Na zeď navazuje stávající betonová zárubní zeď. Opěrná zeď nahrazuje původní v původní délce a poloze. Výškově i směrově sleduje vedení komunikace.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, a v dalších dokumentech (Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČO: 25458990, ve stupni DSP, PDPS z 11/2014).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 902 044 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky