Veřejná zakázka: Přestavba propustku na silnici III11818, km 9,984

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12505
Systémové číslo: P23V00001121
Evidenční číslo zadavatele: VZ-294/23
Datum zahájení: 05.06.2023
Nabídku podat do: 21.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přestavba propustku na silnici III11818, km 9,984
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je přestavba propustku, který v km 9,984 převádí silnici III/11818 přes Líšnický potok u Strženého mlýna. Propustek je tvořen dvěma kamennými klenbami světlosti 1,30 m. Propustek je ve velmi špatném technickém stavu. Kamenné klenby se propadají. Kapacita propustku je nedostatečná, při běžných průtocích dochází k zahlcení vtoku. Propustek je v takovém stavu, že není ekonomické ho opravovat. Z tohoto důvodu bude propustek zdemolován a na jeho místě bude vystavěn nový most o světlosti 4,0 m. Vozovka bude odfrézována na délku 15,0 m mimo most.

Popis mostu: Jedná se o železobetonový rám kolmé světlosti 4,0 m. Most je založen hlubině na mikropilotách Ø133 mm délky 2,50 m. Pod každou opěrou je navrženo 10 ks mikropilot. Základové pasy jsou šířky 1,50 m a výšky 0,60 m. Stěny rámu jsou šířky 0,50 m. Podhled příčle je vodorovný s krátkými konzolami na krajích. Horní povrch nosné konstrukce kopíruje jednostranný příčný spád vozovky 3,0 %, tloušťka příčle 0,40 m. Obě římsy jsou šířky 0,70 m se zábradelním svodidlem se svislou výplní. Šířka vozovky mezi římsami je 5,50 m. Na rám navazují křídla šířky 0,45 m. Koryto potoka pod mostem a mimo most bude vydlážděno lomovým kamenem do betonu. Délka úpravy vozovky v předpolí je cca 15 m na každou stranu. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiložené PD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 492 375 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků