Veřejná zakázka: Nábytek pro DM a OV SOŠ a SOU Nymburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12464
Systémové číslo: P23V00001080
Evidenční číslo zadavatele: 2612/2023/SOVNB
Datum zahájení: 31.05.2023
Nabídku podat do: 12.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nábytek pro DM a OV SOŠ a SOU Nymburk
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
CPV kód: 39130000-2 Kancelářský nábytek
39160000-1 Školní nábytek
39143100-7-Nábytek pro ložnice
Na základě Veřejné zakázky s názvem „Nábytek pro DM a OV SOŠ a SOU Nymburk“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka nábytku pro DM a OV SOŠ a SOU Nymburk. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
 • IČO: 14451026
 • Poštovní adresa:
  V Kolonii 1804
  288 02 Nymburk

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SOŠ a SOU Nymburk- sekretariát
V Kolonii 1804
Nymburk 28802

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky