Veřejná zakázka: Část B Multifunkční tablety

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12440
Jedná se o část veřejné zakázky: IT vybavení pro SOŠ a SOU Nymburk

Název a popis předmětu

  • Název: Část B Multifunkční tablety

Stručný popis předmětu:
CPV kód – 30213200-7 Tablety

Na základě zadávacího řízení v části „B“ Veřejné zakázky s názvem „Multifunkční tablety“, bude
s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2B
této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka 33 ks multifunkčních tabletů. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1B této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 260 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Nymburk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky