Veřejná zakázka: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. Etapa - Obchvat Kralupy nad Vltavou - D8 MÚK Úžice, předběžný geotechnický průzkum

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1244
Systémové číslo: P17V00000526
Evidenční číslo zadavatele: VZ-351/17
Datum nákupu / nabídek: 04.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. Etapa - Obchvat Kralupy nad Vltavou - D8 MÚK Úžice, předběžný geotechnický průzkum
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení podrobný geotechnického průzkum.
Požadavky na rozsah prací vyplývají z předaných podkladů, objektové skladby a délky jednotlivých liniových prvků zamýšleného komplexu staveb, podle členitosti morfologie území.
Cílem projektovaných průzkumných prací je spolu s výsledky archivních průzkumů shromáždit údaje o inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických poměrech zájmového území a dále zhodnocení geomechanických vlastností, kterými je možno charakterizovat chováni zastižených zemin, členěných do jednotlivých kvazihomogenních geotechnických typů.
V rámci odkryvných vrtných prací bude provedeno celkem 32 vrtaných sond v celkové metráži 244 bm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 217 355 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky