Veřejná zakázka: Část „B“ Vybavení pro DM a OV SOŠ a SOU Nymburk

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12336
Jedná se o část veřejné zakázky: Nábytek a plechové šatní skříňky pro SOŠ a SOU Nymburk

Název a popis předmětu

  • Název: Část „B“ Vybavení pro DM a OV SOŠ a SOU Nymburk

Stručný popis předmětu:
CPV kód: 39130000-2 Kancelářský nábytek
39160000-1 Školní nábytek
39143100-7-Nábytek pro ložnice

Na základě zadávacího řízení v části „B“ Veřejné zakázky s názvem „Vybavení pro DM a OV SOŠ a SOU Nymburk“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2B této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka nábytku pro DM a OV SOŠ a SOU Nymburk. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1B této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 130 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Nymburk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků