Veřejná zakázka: Část „A“ Plechové šatní skříňky a dílenská skříň

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12335
Jedná se o část veřejné zakázky: Nábytek a plechové šatní skříňky pro SOŠ a SOU Nymburk

Název a popis předmětu

  • Název: Část „A“ Plechové šatní skříňky a dílenská skříň

Stručný popis předmětu:
CPV kód - 44421720-0 – Uzamykatelné skříňky

Na základě zadávacího řízení v části „A“ Veřejné zakázky s názvem „Plechové šatní skříňky a dílenská skříň“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2A této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka 200 ks plechových šatních skříněk a 1 ks dílenské policové skříně . Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1A této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 670 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Nymburk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky