Veřejná zakázka: Provedení mimořádných prohlídek mostů včetně zjednodušené PD pro zadání a provedení neodkladné opravy mostu - na území Středočeského kraje v průběhu roku 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 123
Systémové číslo: P16V00000042
Evidenční číslo zadavatele: vz-11/16
Datum nákupu / nabídek: 03.02.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení mimořádných prohlídek mostů včetně zjednodušené PD pro zadání a provedení neodkladné opravy mostu - na území Středočeského kraje v průběhu roku 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení mimořádných prohlídek mostů s předpokladem 3 ks prohlídek za měsíc, z toho 1x s nutností použití plošiny a 3x s požadavkem na vypracování zjednodušené zadávací dokumentace. Položkový nabídkový rozpočet bude vycházet z přiložené tabulky předpokládané ceny. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS. Protokoly z prohlídek budou předávány bez prodlení příslušnému mostnímu technikovi oblasti v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Po provedení kompletní mimořádné prohlídky bude vydáno 1 x v tištěné, parafované podobě a předáno příslušnému mostnímu technikovi oblasti. Na provedení MPM budou příslušným mostním technikem vystavovány samostatné dílčí objednávky s odkazem na uzavřenou smlouvu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 506 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky