Veřejná zakázka: Část B Tablety a nabíjecí vozík

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12299
Jedná se o část veřejné zakázky: IT vybavení pro SOŠ a SOU Nymburk

Název a popis předmětu

  • Název: Část B Tablety a nabíjecí vozík

Stručný popis předmětu:
CPV kód – 30213200-7 Tablety
30237000-9 Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
Na základě zadávacího řízení v části „B“ Veřejné zakázky s názvem „Tablety a nabíjecí vozík“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2B této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka 33 ks tabletů a 1 x nabíjecí vozík . Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1B této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 317 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Nymburk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků