Veřejná zakázka: Část A- Notebooky s příslušenstvím

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12298
Jedná se o část veřejné zakázky: IT vybavení pro SOŠ a SOU Nymburk

Název a popis předmětu

  • Název: Část A- Notebooky s příslušenstvím

Stručný popis předmětu:
CPV kód -30213000-5 Osobní počítače
30237000-9 Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

Na základě zadávacího řízení v části „A“ Veřejné zakázky s názvem „Notebooky s příslušenstvím“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2A této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka 11 ks Notebooků s příslušenstvím. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1A této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě


Předpokládaná hodnota

  • 71 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Nymburk

Položky předmětu

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky