Veřejná zakázka: Část C - Konektivita

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12218
Jedná se o část veřejné zakázky: Vybudování PC ateliéru pro žáky oboru stavebnictví

Název a popis předmětu

  • Název: Část C - Konektivita

Stručný popis předmětu:
Na základě zadávacího řízení v části „C“ Veřejné zakázky s názvem „Konektivita“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1C této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude provedení elektroinstalace a instalace datové sítě LAN, switch, WiFi, Access Point a datového rozvaděče. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2C této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 211 275 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kolín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky