Veřejná zakázka: Část B - ICT

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12217
Jedná se o část veřejné zakázky: Vybudování PC ateliéru pro žáky oboru stavebnictví

Název a popis předmětu

  • Název: Část B - ICT

Stručný popis předmětu:
Na základě zadávacího řízení v části „B“ Veřejné zakázky s názvem „ICT“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1B této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka ICT vybavení. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2B této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 2 120 577 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kolín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky