Veřejná zakázka: Část A - Stoly a židle

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12216
Jedná se o část veřejné zakázky: Vybudování PC ateliéru pro žáky oboru stavebnictví

Název a popis předmětu

  • Název: Část A - Stoly a židle

Stručný popis předmětu:
Na základě zadávacího řízení v části „A“ Veřejné zakázky s názvem „Stoly a židle“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1A této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka stolů a židlí. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2A této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 670 714 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kolín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky