Veřejná zakázka: Část „C“ Multifunkční pánev

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12089
Jedná se o část veřejné zakázky: Vybavení do kuchyně školní jídelny SOŠ a SOU Nymburk

Název a popis předmětu

  • Název: Část „C“ Multifunkční pánev

Stručný popis předmětu:
CPV kód 39314000-6 Průmyslové kuchyňské zařízení
Na základě zadávacího řízení v části „C“ Veřejné zakázky s názvem „Multifunkční pánev“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2C této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude multifunkční pánve. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1C této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 518 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Nymburk

Položky předmětu

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky