Veřejná zakázka: Část „B“ Elektrický varný kotel

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12088
Jedná se o část veřejné zakázky: Vybavení do kuchyně školní jídelny SOŠ a SOU Nymburk

Název a popis předmětu

  • Název: Část „B“ Elektrický varný kotel

Stručný popis předmětu:
CPV kód 39314000-6 Průmyslové kuchyňské zařízení
Na základě zadávacího řízení v části „B“ Veřejné zakázky s názvem „Elektrický varný kotel“, budes jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2B této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka elektrického varného kotle . Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1B této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 193 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Nymburk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků