Veřejná zakázka: Provedení hlavních prohlídek mostů s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti – na území Středočeského kraje v průběhu roku 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 115
Systémové číslo: P16V00000034
Evidenční číslo zadavatele: vz-487/15
Datum nákupu / nabídek: 14.01.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení hlavních prohlídek mostů s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti – na území Středočeského kraje v průběhu roku 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která vychází z aktuálního stavu mostní evidence BMS k dnešnímu datu. Sestava členěná dle jednotlivých oblastí je přílohou č. 3 této výzvy. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221. Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Po provedení kompletní sestavy prohlídek bude vydáno 1x v tištěné parafované podobě a předáno v členění dle jednotlivých oblastí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 922 110 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky