Veřejná zakázka: III/32921 Kouty – křiž. III/32918

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1133
Systémové číslo: P17V00000417
Evidenční číslo zadavatele: VZ-205/16
Datum nákupu / nabídek: 21.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/32921 Kouty – křiž. III/32918
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je komunikace III. třídy, v intravilánu obce Kouty, část opravy v extravilánu mezi obcí Kouty a křiž. III/32918. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Technologie opravy:
Lokální odfrézování stávajícího živičného krytu v tl.60mm,rozebrání silniční obruby, sanace konstrukčních vrstev hloubky 25 cm, doprava veškerého materiálu, rozrytí původní konstrukce, urovnání podkladu, doplnění mate. 10% kamenivo,zřízení podkladu stab. pojivem- 4% cement, 1% emulze a zhutnění - TP 208, průkazní a přejímací zkoušky, zřízení silniční obruby, zřízení silniční přídlažby, výšková úprava UV, řezání asfaltového krytu,očištění,,spojovací postřik, hutněná asfaltová vyrovnávka, pokládka ACO 11 v tl.1x 50 mm, zalévání spár asfaltovou zálivkou, zřízení krajnice ze ŠD, zřízení včetně předznačení vodorovného dopravního značení s balotinou – barva - vodící proužky 12,5 cm.
Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 477 587 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky