Veřejná zakázka: II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs, rekonstrukce, PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1132
Systémové číslo: P17V00000416
Evidenční číslo zadavatele: vz-314/17
Datum nákupu / nabídek: 09.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs, rekonstrukce, PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“), zpracování žádosti o spolufinancování akce na akci
„II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs, rekonstrukce“
Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace v úrovni DSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání příslušného stavebního povolení silnice II/610 v km 1,00-2,55 a 3,41-4,31 provozního staničení v celkové délce 2,45km, Středočeský kraj, okres Praha východ
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 687 750 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky