Veřejná zakázka: Opatření pro zajištění bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou - Neodkladné opravy 2017 - JŘBÚ na dodatečné stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1098
Systémové číslo: P17V00000382
Evidenční číslo zadavatele: vz-305/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.07.2017
Nabídku podat do: 31.07.2017 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření pro zajištění bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou - Neodkladné opravy 2017 - JŘBÚ na dodatečné stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je opatření pro zajištění bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou - Neodkladné opravy 2017 - JŘBÚ na dodatečné stavební práce.
Jedná se o zakázku na provedení dodatečných stavebních prací. Nutnost provedení těchto nepředvídaných stavebních prací byla zjištěna až po odstranění pojížděných částí mostovky při realizaci akce. Rozsah poškození zakrytých konstrukcí ocelového mostu byl větší, než Objednatel mohl předpokládat. Velmi špatný stav nosníků nebyl zjištěn ani při prohlídkách prováděných dle ČSN 73 6221, ani při zevrubné prohlídce provedené z lodi zakotvené na vodním toku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Podrobné práce, které budou v rámci tohoto JŘBU provedeny jsou specifikovány v soupise prací, který je v příloze k Výzvě k podání konečné nabídky. (dále jen „Stavba“).

  Zakázku není možné z ekonomických a technických důvodů zadat jinému dodavateli než Účastníkovi, neboť stavební práce, které jsou jejím předmětem, jsou bezprostředně spjaty s ostatními pracemi Účastníka v rámci Stavby, a musí tak být s nimi prováděny průběžně a ve vzájemné provázanosti.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 794 728 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky