Veřejná zakázka: Hloubkový audit Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na období 1.1.2018 až 30.6.2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10963
Systémové číslo: P22V00001578
Datum zahájení: 27.10.2022
Nabídku podat do: 11.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hloubkový audit Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na období 1.1.2018 až 30.6.2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky budou následující služby prováděné ve vztahu ke Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p.o. za období 1.1.2018 až 30.6.2022:
• Audit zadávání veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, a příslušných interních předpisů (Směrnice č. 164 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje a Směrnice č. 156 o zadávání veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje);
• Audit správy a nakládání s majetkem;
• Audit korupčního a klientelistického jednání;
• Audit účetnictví (nejedná se o ověření řádné či mimořádné účetní závěrky auditorem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Smlouva v registru dle Z č. 340/2015: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23851169

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky