Veřejná zakázka: Zajištění stravování pro Gymnázium J. S. Machara

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1046
Systémové číslo: P17V00000330
Datum zahájení: 14.07.2017
Nabídku podat do: 14.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění stravování pro Gymnázium J. S. Machara
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění stravování žáků a zaměstnanců Gymnázia J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668, mimo prostory zadavatele. Pro žáky i zaměstnance se jedná o stravování ve formě oběda, přičemž obě skupiny mají nárok pouze na jedno jídlo denně, celoročně v pracovních dnech, kromě dnů školních prázdnin a dnů ředitelského volna dodavatele v době od 11 hodin do 14 hodin Předpokládaný počet strávníků je 150 osob denně. Přesné počty jídel na následující den budou známy po přihlášení žáků a zaměstnanců k odběru obědů. Zadavatel požaduje, aby stravovací provoz s jídelnou byl dostupný pěší cestou (jedna cesta) s časovým limitem cca 10 minut pěší chůze (cca 1 km) od sídla zadavatele. Veškerá jídla musí být připravena na konkrétní den z čerstvých surovin, zadavatel nepřipouští zchlazená nebo zmražená jídla s jejich následnou regenerací. Strava bude poskytována pouze v pracovních dnech po celý kalendářní rok.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 4 této zadávací dokumentace).
V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace
 • IČO: 61388939
 • Poštovní adresa:
  Královická 668/23
  25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Královická 668
250 50 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky