Veřejná zakázka: II/125 Kolín, Ovčárecká ul.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1028
Systémové číslo: P17V00000312
Evidenční číslo zadavatele: VZ-221/17
Datum nákupu / nabídek: 19.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/125 Kolín, Ovčárecká ul.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace opravy silnice odfrézováním živičného souvrství tl.80-100mm vč. autobusové zastávky u tatradomů s odvozem. V úseku od pohyblivého ocelového dilatačního závěru (od nadjezdu) po křiž. s MK Okružní bude provedena pokládka ložné vrstvy ACL 16S vyztužené aramidovými vlákny v tl. 60mm a pokládka obrusné protihlukové vrstvy modifikované elastomery tl. 30mm vč. spojovacího postřiku. V úseku od MK Okružní po konec úseku bude provedena pokládka ložné vrstvy ACL 16S vyztužené aramidovými vlákny v tl. 50mm a pokládka modifikované obrusné vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm vč. spojovacího postřiku. Bude provedena oprava (výměna) trvale pružné zálivky nad podpovrchovým dilatačním závěrem, dodání a pokládka geomříže (místa budou vybrána po odfrézování), lokální sanace po inž. sítích (ACP 16), rektifikace znaků inž. sítí (vč. případné výměny rámů a poklopů podle jejich tech. stavu, bližší specifikace po odfrézování), rekonstrukce uličních vpustí, výměna (doplnění) vodícího proužku, VDZ barvou a plastem vč. předznačení. Provedení DIO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 997 297 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky