Veřejná zakázka: Archivace a skartace dokumentů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1023
Systémové číslo: P17V00000307
Evidenční číslo zadavatele: vz-208/17
Datum nákupu / nabídek: 16.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Archivace a skartace dokumentů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je archivace a skartace dokumentů včetně jejich dopravy. Rozumí se tím roztřídění dokumentů dle Skartačního rejstříku KSÚS Středočeského kraje (R-Sm-05-01) viz. příloha č. 3 , dále nákup archivních krabic, následné uložení dokumentů v archivních krabicích do regálů a jejich popis. Nedílnou součástí je také zapsání uložených dokumentů do archivní knihy a v elektronické podobě do souboru viz příloha č. 4. Po roztřídění dokumentů bude dle schválení Státního okresního archivu Praha – západ provedena samostatná odborná skartace.
Celý proces archivace a skartace musí být v souladu se směrnicí „Archivace a skartace písemností (R-Sm-03)“ a „Spisového a skartačního řádu (R-Sm-05)“ KSÚS Středočeského kraje.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 207 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky