Veřejná zakázka: III/33424 Bohouňovice, most ev.č.33424-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1018
Systémové číslo: P17V00000302
Evidenční číslo zadavatele: vz-166/17
Datum nákupu / nabídek: 16.06.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33424 Bohouňovice, most ev.č.33424-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava mostu ve špatném stavebním stavu zaměřená především na zvýšení zatížitelnosti mostu, která je snížená na 5 t.

Budou provedeny tyto práce:
1. Oprava vozovky včetně izolace: odstranění živičného krytu a podkladu, betonáž nosné deskové konstrukce ze železobetonu, nové živičné vrstvy, asfaltová zálivka spár
2. Oprava opěr, čelních zdí, klenby: odstranění torkretu, očištění zdiva tlakovou vodou, obnova spárování, oprava a doplnění říms, ošetření betonu nátěrem
3. Obnova říms: zřízení nových žlb. říms
4. Výměna zábradlí: osazení zábradelního svodidla
5. Úprava okolí: odstranění křovin, čištění koryta potoka pod mostem, přisypat terén u křídla, doplnit kamenný zához, oprava příkopů a osazení beton.žlabů, úprava svahů
6. Dokumentace: zajištění první hlavní prohlídky a mostního listu vč.zanesení do systému BMS
7. DIO: zajištění a realizace dopravně inženýrských opatření

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 048 744 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky