Smlouva: Školní statek Středočeského kraje – zdokonalení výuky – nákup strojů – středisko Mělník, Poděbrady, Čáslav, Benešov, Rakovník, Lázně Toušeň

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 962
Datum uzavření smlouvy: 03.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 190 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 229 900,00
Zadávací řízení: Školní statek Středočeského kraje – zdokonalení výuky – nákup strojů – středisko Mělník, Poděbrady, Čáslav, Benešov, Rakovník, Lázně Toušeň

Název (předmět)

Školní statek Středočeského kraje – zdokonalení výuky – nákup strojů – středisko Mělník, Poděbrady, Čáslav, Benešov, Rakovník, Lázně Toušeň

Stručný popis

Část 5 veřejné zakázky: „Postřikovač“ s předpokládanou hodnotou zakázky 220 000 Kč bez DPH (266 200 Kč včetně DPH),
Zadavatel požaduje dodat celkem 1 kus traktorového neseného postřikovače dle uvedené specifikace. Pokud nabídková cena účastníka ve vztahu k veřejné zakázce překročí výše uvedenou předpokládanou hodnotu dané části veřejné zakázky, bude taková nabídka vyřazena a účastník z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.
Tato technická specifikace je minimální možná, účastník může nabídnout charakteristiky lepší. Účastník vyplní údaje v této technické specifikaci tam, kde k tomu bude vyzván, a přiloží ji k návrhu kupní smlouvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 72081368
  • Poštovní adresa:
    Hlavní 169
    250 89 Lázně Toušeň

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy